ข่าวรอบรั้ว ภูมิภาค

พิมพ์

‘สสจ.นครพนม’ ร่วมประชุมคณะอนุ กก. พิจารณาค่าตอบแทน-ให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด ครั้งที่ 8/2566 
       วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม มอบหมายนายขันชัย ขันทะชา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม (ด้านบริการทางวิชาการ) ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด และประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย ครั้งที่ 8/2566 โดยมีนายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อดำเนินการพิจารณาตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558 และตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังเก่า)

        ทั้งนี้ ในวาระเพื่อทราบ ที่ประชุมรับทราบผลคดีในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ขอรับความช่วยเหลือ รายงานสถานะทางการเงินกองทุนยุติธรรม ผลให้ความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรมในรอบการประชุม ครั้งที่ 7/2566 รวมทั้ง ได้มีการพิจารณาคำขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม จำนวน 5 ราย

 


จากหน่วยงาน : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สสจ.นครพนม เปิดดู 91 view
วันที่ประกาศข่าว : 21 กันยายน 2566 เวลา 21:38 น.