ข่าวรอบรั้ว ภูมิภาค

พิมพ์

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ เป็นตัวแทนเครือข่ายสาธารณสุขจังหวัดพังงา รับเกียรติบัตร เชิดชูเกียรติ ที่อุทิศตน เสียสละ มุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงาน ในภารกิจป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดโรค Covid19


วันที่ 21 กันยายน 2566 นายโอภาส คันธานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา เป็นตัวแทนเครือข่ายสาธารณสุขจังหวัดพังงา
รับเกียรติบัตร เชิดชูเกียรติ ที่อุทิศตน เสียสละ มุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงานในภารกิจป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดโรค Covid
.19 จากนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ในโอกาสเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายควบคุมโรคติดต่อ และงานโครงการพระราชดำริ ปี 2566 ณ โรงแรมอมาแรนธ์ สุวรรณภูมิ สมุทรปราการ


จากหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา เปิดดู 133 view
วันที่ประกาศข่าว : 21 กันยายน 2566 เวลา 19:34 น.