ข่าวรอบรั้ว ภูมิภาค

พิมพ์

รพ.มหาราชนครราชสีมาร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2566 นายแพทย์สุชาติ เจนเกรียงไกร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 1 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อร่วมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของเขตสุขภาพที่ 9 โดยการประชุมจัดขึ้น ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยมี นายแพทย์ภูวเดช สุระโคตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 เป็นประธานในการประชุม


จากหน่วยงาน : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รพ.มหาราชนครราชสีมา เปิดดู 29 view
วันที่ประกาศข่าว : 21 กันยายน 2566 เวลา 16:05 น.