ข่าวรอบรั้ว ภูมิภาค

พิมพ์

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุม Service Plan Sharing เขตสุขภาพที่ 9 “Service Plan Sharing 2023 R9”


วันนี้ (21 กันยายน 2566) ณ ห้องประชุมสวนหม่อน ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นายแพทย์ภูวเดช สุระโคตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2566 “Service Plan Sharing 2023 R9” พร้อมมอบรางวัลให้แก่ผู้นำเสนอผลงานที่ได้รับการคัดเลือกเป็น The Best Practice ประเภทนวัตกรรม 3 ผลงาน ประเภทวิชาการ 12 ผลงาน และนำเสนอผลงานเด่นของแต่ละสาขาด้วยโปสเตอร์ 36 ผลงาน โดยมีนายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 9 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้เพื่อเผยแพร่งานนวัตกรรมทางวิชาการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกันของบุคลากรสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9


จากหน่วยงาน : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รพ.มหาราชนครราชสีมา เปิดดู 27 view
วันที่ประกาศข่าว : 21 กันยายน 2566 เวลา 16:05 น.