ข่าวรอบรั้ว ภูมิภาค

พิมพ์

ด่วนมาก.! คัดกรองสนามบิน 42 คน 13 นาที สสจ.นครพนม แนะผู้เดินทางกรอกประวัติผ่าน App Line


 

          วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. ที่ท่าอากาศยานนครพนม นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม มอบหมายนางสาวรัชนี เต็มอุดม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม พร้อมทีมงานบุคลากรทางการแพทย์จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม บูรณาการปฏิบัติการร่วมกับบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าอุเทน ท่าอากาศยานนครพนมและเจ้าหน้าที่สายการบินแอร์เอเชีย ตรวจคัดกรองผู้โดยสารขาเข้า วันที่ 23 ของการเปิดให้บริการสายการบิน โดยเที่ยวบิน FD-3398 สู่สนาม เวลา 09.05 น. มีผู้โดยสาร จำนวน 42 คน ผู้โดยสารกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนแจ้งประวัติบันทึกข้อมูลผ่าน App Line จำนวน 30 คน กรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์ม 12 คน ใช้เวลาดำเนินการ 13 นาที ผลการประเมิน ไม่มีเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient under investigation: PUI) อาการปกติทุกคน บันทึกไม่สมบูรณ์ 6 คน เหตุผลผู้ไม่บันทึกผ่าน App Line เพราะไม่สะดวก และบางคนกรอกข้อมูลใน App ไม่สมบูรณ์ จึงทำให้ไม่มีรายชื่อในฐานข้อมูล โดยหลังปฏิบัติการตรวจคัดกรองทีมงานสาธารณสุขได้มีการทบทวนหลังปฏิบัติงาน (After Action Review: AAR) เพื่อปรับปรุงและแก้ไขปัญหาเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพในครั้งต่อไป

       ทั้งนี้ จังหวัดนครพนม โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ขอประชาสัมพันธ์ถึงผู้ที่จะเดินทางโดยสายการบินมาจังหวัดนครพนม ให้กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนแจ้งประวัติบันทึกข้อมูลผ่าน App Line ตาม QR-code ย้ำต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามขั้นตอน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว หรือกรอกแบบฟอร์มก่อนขึ้นเครื่องหรือขณะอยู่บนเครื่อง พร้อมเตรียมบัตรประชาชนแสดงต่อเจ้าหน้าที่ จะทำให้การคัดกรองสะดวกและรวดเร็วขึ้น

 

 

Facebook: งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

https://www.facebook.com/1971748386414068/posts/2586892761566291/?sfnsn=mo

 

Facebook: PR MOPH news

https://www.facebook.com/1777029005654627/posts/3125710694119778/?sfnsn=mo

 

Facebook: ศูนย์โควิด19 นครพนม

https://www.facebook.com/111108047258252/posts/123212159381174/?sfnsn=mo


จากหน่วยงาน : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สสจ.นครพนม เปิดดู 39 view
วันที่ประกาศข่าว : 23 พฤษภาคม 2563 เวลา 11:52 น.