ข่าวรอบรั้ว ภูมิภาค

พิมพ์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา บันทึกเสียงคำถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี


วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563เวลา 09.00 น. นายนเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พังงา บันทึกเสียงคำถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพังงา อำเภอเมืองพังงา โดยนำไปเผยแพร่ออกอากาศ ทางระบบ FM 100 เมกกะเฮิร์ต และ AM 1341 กิโลเฮิร์ต


จากหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา เปิดดู 49 view
วันที่ประกาศข่าว : 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 19:49 น.