ข่าวรอบรั้ว ภูมิภาค

พิมพ์

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อ COVID-19 เขตสุขภาพที่ 5 ไม่พบผู้ติดเชื้อ จังหวัดสมุทรสาครจากหน่วยงาน : ประชาสัมพันธ์ รพ.สมุทรสาคร เปิดดู 27 view
วันที่ประกาศข่าว : 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 19:25 น.