ข่าวรอบรั้ว ภูมิภาค

พิมพ์

สธ.ตรัง โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ขอขอบคุณ กรมสรรพสามิตพื้นที่ตรัง มอบ Alcohol 75% ขนาด 500 ml จำนวน 3 รอบ


สธ.ตรัง โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ขอขอบคุณ กระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพสามิต มอบโดยกรมสรรพสามิตพื้นที่ตรัง มอบ Alcohol 75% ขนาด 500 ml จำนวน 3 รอบ

  • วันที่ 20 มีนาคม 2563 Alcohol 75% ขนาด 500 ml จำนวน 1,600 ขวด
  • วันที่ 23 เมษายน 2563 Alcohol 75% ขนาด 500 ml จำนวน 950 ขวด
  • วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 Alcohol 75% ขนาด 500 ml จำนวน 950 ขวด                                         เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19


จากหน่วยงาน : งานโสตทัศนศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เปิดดู 46 view
วันที่ประกาศข่าว : 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 16:29 น.