ข่าวรอบรั้ว ภูมิภาค

พิมพ์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ลงพื้นที่นำร่องศึกษาการดำเนินงานโรคโควิด-19 จังหวัดชัยนาท


วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมสกุณา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และคณะ ได้ลงพื้นที่นำร่องศึกษาการดำเนินงานโรคโควิด-19 ของจังหวัดชัยนาท โดยมี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นพ.บุญชัย ธีระกาญจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 นพ.พัลลภ ยอดศิรจินดา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ของจังหวัดชัยนาท และต่อจากนั้นได้ลงพื้นที่ศึกษาการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ในระดับอำเภอ ตำบลและ อสม. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท


จากหน่วยงาน : สสจ.ชัยนาท เปิดดู 47 view
วันที่ประกาศข่าว : 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 15:55 น.