ข่าวรอบรั้ว ภูมิภาค

พิมพ์

หมอใหญ่กรุงเก่า:รับมอบแอลกอฮอล์เจล


วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับมอบแอลกอฮอล์เจล เพื่อส่งต่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ทั่วประเทศ จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน) และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC Group เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


จากหน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์ สสจ.พระนครศรีอยุธยา เปิดดู 49 view
วันที่ประกาศข่าว : 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 15:55 น.