ข่าวรอบรั้ว ภูมิภาค

พิมพ์

โรงพยาบาลพะเยา รับมอบบริจาคชุด PPE


วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.30 น. คณะกรรมการบริจาคฝ่ายกิจกรรมพิเศษ รับมอบบริจาคชุด PPE จำนวน 9 ชุด จาก คุณดวงใจ พิพัฒน์ไชยศิริ และสำนักปฏิบัติธรรมดรุณีวิเวกอาศรม มอบให้กับโรงพยาบาลพะเยา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างมาก

กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญค่ะ “เราจะสู้ไปด้วยกัน”

กันต์กนิษฐ์  ทองธนพัฒน์ธาดา  ประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน  ภาพ/ข่าว


จากหน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์ รพ.พะเยา เปิดดู 27 view
วันที่ประกาศข่าว : 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 15:50 น.