ข่าวรอบรั้ว ภูมิภาค

พิมพ์

นพ.สสจ.เลย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563 และประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 8


วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. นพ.ปรีดา  วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย ร่วมประชุม คณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วย

บริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับเขต ครั้งที่ 3/256 ผ่าน Application Zoom ณ ห้องประชุม E – Meeting สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย จากนั้นเวลา 14.00 น. นพ.ปรีดา พร้อมด้วย นพ.สมชาย  ชมภูคำ รอง นพ.สสจ.เลย ด้านเวชกรรมป้องกัน 1 นพ.ชุมชนุม  วิทยานันท์ ผอ.รพ.เลย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 8 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ผ่านระบบ ผ่าน Application Zoom โดยมี นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เขตสุขภาพที่ 8 เป็นประธานส่วนกลาง


จากหน่วยงาน : สสจ.เลย เปิดดู 39 view
วันที่ประกาศข่าว : 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 14:54 น.