ข่าวรอบรั้ว ภูมิภาค

พิมพ์

จังหวัดเลย ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ครั้งที่ 18/2563 และคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดเลย (ศปก.จ.เลย) ครั้งที่ 3/2563


วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย  จังหวัดเลย ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ครั้งที่ 18/2563 และคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดเลย (ศปก.จ.เลย) ครั้งที่ 3/2563 โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานโดยนำคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย นพ.ปรีดา  วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยพร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ในส่วนของผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอและนายอำเภอทุกอำเภอ ร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference ในครั้งนี้ด้วย โดยวาระที่แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบได้แก่ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19), การขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระหว่างมาตรการผ่อนปรน  และเรื่อง เพื่อพิจารณาได้แก่ รายงานผลการประเมินสถานการณ์ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


จากหน่วยงาน : สสจ.เลย เปิดดู 40 view
วันที่ประกาศข่าว : 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 14:54 น.