ข่าวรอบรั้ว ภูมิภาค

พิมพ์

โรงพยาบาลสงขลา มอบทุนการศึกษา สำหรับบุตรเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2563


  เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายเเพทย์ศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา เป็นตัวเเทนมอบทุนการศึกษา สำหรับบุตรเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2563   เป็นเงิน 355,000 บาท (สามเเสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมีแพทย์หญิงวนิดา เสนเนียม ตำแหน่งนายเเพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาสิก) เป็นตัวเเทนรับมอบ ณ ห้องประชุม 1 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสงขลา

 

 จากหน่วยงาน : รพ.สงขลา เปิดดู 69 view
วันที่ประกาศข่าว : 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 14:56 น.