ข่าวรอบรั้ว ภูมิภาค

พิมพ์

สธ.ตรัง โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ขอขอบคุณบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC Group


...สธ.ตรัง โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ขอขอบคุณบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC Group

...ร่วมมอบแอลกอฮอล์เจล ขนาด 50 มิลลิลิตร จำนวน 10,041 ขวด รับมอบโดยนายแพทย์บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง นายแพทย์สินชัย รองเดช นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง
...มอบให้ตัวแทน อสม.ทั้ง 10 อำเภอ เพื่อส่งต่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ปฏิบัติงานในชุมชน เป็นด่านหน้าในการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( 22พ.ค.2563 )


จากหน่วยงาน : งานโสตทัศนศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เปิดดู 61 view
วันที่ประกาศข่าว : 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 14:21 น.