ข่าวรอบรั้ว ภูมิภาค

พิมพ์

เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ณ สถานที่กักตัวเพื่อสังเกตอาการของจังหวัดเชียงราย( Local Quarantine)


นพ.เอกชัย คำลือ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เข้าเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ณ สถานที่กักตัวเพื่อสังเกตอาการของจังหวัดเชียงราย( Local Quarantine) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid -19 โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์


จากหน่วยงาน : ประชาสัมพันธ์ สสจ.เชียงราย เปิดดู 25 view
วันที่ประกาศข่าว : 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 14:13 น.