ข่าวรอบรั้ว ภูมิภาค

พิมพ์

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่จังหวัดร้อยเอ็ด


ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด มอบกล่องอะคริลิคป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อโควิด 19 ให้โรงพยาบาล ๑๒ แห่ง ในจังหวัดร้อยเอ็ด

 

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมจรัส สุวรรณเวลา ชั้น ๑๐ ศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีมอบกล่องอะคริลิคป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อโควิด 19  ซึ่งเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว แก่โรงพยาบาล จำนวน ๑๒ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จำนวน ๑๐ กล่อง , โรงพยาบาลโพนทอง ๕ กล่อง , โรงพยาบาลจังหาร โรงพยาบาลเมืองสรวง โรงพยาบาลศรีสมเด็จ โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ โรงพยาบาลหนองพอก โรงพยาบาลอาจสามารถ แห่งละ ๓ กล่อง โรงพยาบาลธวัชบุรี โรงพยาบาลเมยวดี โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช แห่งละ ๒ กล่อง และโรงพยาบาลเชียงขวัญ ๑ กล่อง โดยนายโสภณ เจริญพร หัวหน้าสำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงาน และมีผู้แทนจากมณฑลทหารบกที่ ๒๗ ผู้แทนจากตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี

ด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์พิทักษ์พงษ์ พายุหะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นำผู้บริหาร    บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ร่วมรับมอบในพิธีดังกล่าว

นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวว่า อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้รับครั้งนี้ เป็นอุปกรณ์สำคัญที่ช่วยลดการฟุ้งกระจายขณะที่ให้บริการได้เป็นอย่างดี โดยบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงเมตตาต่อบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และจะมุ่งมั่นปฏิบัติงานดูแลประชาชน จะสืบสานพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดี สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประชาชน และประเทศชาติสืบไป

อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ /สุกัญญา ขาวศรี : ข่าว /วิทวุฒิ บุตรกำพี้ : ภาพ /โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

 


จากหน่วยงาน : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รพ.ร้อยเอ็ด เปิดดู 42 view
วันที่ประกาศข่าว : 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 14:02 น.