ข่าวรอบรั้ว ภูมิภาค

พิมพ์

พิธีเปิดคลินิกให้คำปรึกษา “การใช้กัญชาทางการแพทย์” ณ โรงพยาบาลสวรรคโลก


วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 น. ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดคลินิกให้คำปรึกษา “การใช้กัญชาทางการแพทย์” ณ โรงพยาบาลสวรรคโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยที่ใช้กัญชา หรือผลิตภัณฑ์จากกัญชา และประชาชนที่สนใจ ได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องจากทีมสหวิชาชีพที่ผ่านการอบรม   โดยมี นพ.วิชัย วนรัตน์วิจิตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรคโลก เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสวรรคโลก และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด


จากหน่วยงาน : สสจ.สุโขทัย เปิดดู 217 view
วันที่ประกาศข่าว : 12 ธันวาคม 2562 เวลา 09:47 น.