ข่าวรอบรั้ว ภูมิภาค

พิมพ์

สสจ.นครพนม ประชุมเชิงปฏิบัติการระดมสมอง วางแผนกลยุทธ์พัฒนารูปแบบบริการสุขภาพ ปี 2563


 

          วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม โดยกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนกลยุทธ์พัฒนารูปแบบบริการสุขภาพ จังหวัดนครพนม โดยนายแพทย์ธราพงษ์ กัปโก รักษาการนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ณ ห้องประชุมร่มฉัตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

         สำหรับวาระการประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนกลยุทธ์พัฒนารูปแบบบริการสุขภาพ จังหวัดนครพนม ครั้งนี้ ดร.ศิริลักษณ์ ใจช่วง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบริการ นำเรียนประชุมรับทราบถึงการทบทวนการดำเนินงานฯ และทิศทางการพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการจังหวัดนครพนม ในปีงบประมาณ 2563 หลังจากนั้นเป็นการร่วมวางแผนกลยุทธ์พัฒนารูปแบบบริการสุขภาพ โดยแบ่งกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 คุณภาพโรงพยาบาล (HA) กลุ่มที่ 2 ระบบบริการปฐมภูมิ กลุ่มที่ 3 หน่วยจ่ายกลาง (Central Supply) และกลุ่มที่ 5 มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และมาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย รวมทั้งการนำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย

          ในภาคบ่าย คณะผู้บริหาร นำโดยนายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม รับฟังการนำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย และร่วมให้ข้อเสนอแนะการพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพ รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวางแผนกลยุทธ์พัฒนารูปแบบบริการสุขภาพ

          อนึ่ง ช่วงพักรับประทานอาหารกลางวัน ของการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ได้จัดในรูปแบบกิจกรรม “ปิ่นโตใจ” โดยผู้เข้าร่วมประชุมนำอาหารมารับประทานร่วมกัน ณ ลานกิจกรรม (ชั้น 1) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

 

Facebook: งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

https://www.facebook.com/1971748386414068/posts/2385480768374159/?sfnsn=mo


จากหน่วยงาน : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สสจ.นครพนม เปิดดู 204 view
วันที่ประกาศข่าว : 10 ตุลาคม 2562 เวลา 11:24 น.