ข่าวรอบรั้ว ภูมิภาค

พิมพ์

โรงพยาบาลบ้านโป่ง จ.ราชบุรี ร่วมกับแมสมีเดียเรดิโอ 102.75Mhz จัดรายการ “สุขภาพดี ชีวีมีสุข”


โรงพยาบาลบ้านโป่ง ร่วมกับแมสมีเดียเรดิโอ 102.75 Mhz จัดรายการ “สุขภาพดี ชีวีมีสุข” เป็นรายการที่ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพแก่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตอำเภอบ้านโป่ง และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี โดยทีมสหสาขาวิชาชีพโรงพยาบาลบ้านโป่ง ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักจิตวิทยา นักโภชนาการ นักกายภาพบำบัด และนักวิชาการสาธารณสุข จะออกอากาศทางสถานีวิทยุ คลื่น FM 102.75 Mhz ทุกวันพุธ เวลา 11.00 - 12.00 น. ท่านสามารถรับฟังสาระดี ๆ ในการดูแลสุขภาพ ตามวิสัยทัศน์โรงพยาบาลบ้านโป่ง  “เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ เป็นโรงพยาบาลคุณธรรม เพื่อประชาชนสุขภาพดี” และในวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เรื่อง “วันล้างมือโลก” โดย คุณลำภู  เนียมทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล โรงพยาบาลบ้านโป่ง ดำเนินรายการโดย คุณนันทน์อนพัช เอี่ยมสกุล นักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลบ้านโป่ง


จากหน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลบ้านโป่ง จ.ราชบุรี เปิดดู 137 view
วันที่ประกาศข่าว : 9 ตุลาคม 2562 เวลา 15:39 น.