ข่าวรอบรั้ว ภูมิภาค

พิมพ์

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ Morning Meeting


วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายแพทย์ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ มอบหมายให้ นายสุชาติ อรรณพไกรสร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการในสภากาแฟยามเช้า ( Morning Meeting) ของจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน เพื่อประโยชน์ต่อการประสานงาน เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานในโอกาสต่อไป ผู้ร่วมในสภากาแฟ ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์กรภาคเอกชน ณ พาสาน (อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา) อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์


จากหน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์ เปิดดู 168 view
วันที่ประกาศข่าว : 9 ตุลาคม 2562 เวลา 15:04 น.