ข่าวรอบรั้ว ภูมิภาค

พิมพ์

โรงพยาบาลหนองคาย ; ประชุม Video Conference สนับสนุนยกเลิกการใช้สารเคมี 3 ชนิด


โรงพยาบาลหนองคาย ; ประชุม Video Conference สนับสนุนยกเลิกการใช้สารเคมี 3 ชนิด

          วันที่ 9 ตุลาคม  2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข “นายอนุทิน ชาญวีรกูล” รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการในกระทรวงสาธารณสุข ผ่าน Video Conference ทุกจังหวัด กรณีสนับสนุนยกเลิกการใช้สารเคมี 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส โดยสารเคมีดังกล่าวเป็นพิษทั้งต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเกี่ยวข้องกับสุขภาพของประชาชน ซึ่งสารเคมีอันตรายทั้งสามชนิด ได้แก่ พาราควอต เป็นสารกำจัดวัชพืชที่มีพิษเฉียบพลันสูง ตกค้างในสิ่งแวดล้อม และสามารถเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์ได้โดยการกิน สัมผัส และหายใจ มีพิษเฉียบพลัน ผิวหนังเป็นแผลพุพอง คลื่นไส้ อาเจียน ก่อโรคพาร์กินสัน สมองเสื่อม ส่งผลต่อเด็กและหญิงตั้งครรภ์ ระบบประสาทตอบสนองช้า การเคลื่อนไหวผิดปกติ คลอร์ไพริฟอส สามารถตกค้างในร่างกายของแม่และมีโอกาสกระจายตัวไปสู่ทารกในครรภ์ มีพิษต่อสมอง เด็กพัฒนาการช้า ความจำสั้น ควบคุมการเคลื่อนไหวของตัวเองได้น้อยลง เด็กมีไอคิวต่ำ สมาธิสั้น มีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งลำไส้และมะเร็งทวารหนัก ไกลโพเซต ตกค้างในร่างกายและถ่ายทอดจากแม่สู่ลูก ส่งผลกระทบต่อการทำงานของต่อมไร้ท่อของทั้งแม่และทารก และเป็นสารก่อมะเร็ง

          โรงพยาบาลหนองคาย โดย “นายแพทย์สุรกิจ  ยศพล” ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารและคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมประชุม Video Conference สนับสนุนยกเลิกการใช้สารเคมี 3 ชนิด ในครั้งนี้ด้วย


จากหน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์ รพ.หนองคาย เปิดดู 163 view
วันที่ประกาศข่าว : 9 ตุลาคม 2562 เวลา 13:51 น.