ข่าวรอบรั้ว ภูมิภาค

พิมพ์

ชมรม ผอ.รพ.สต.นครพนม มอบกระเช้าดอกไม้ แสดงความยินดี 4 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม


 

       วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. คณะชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จังหวัดนครพนม โดยการนำของนายนิรัญ จันทะพันธ์ ประธานชมรมฯ และนายทวี ดีละ เลขานุการชมรมฯ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแด่นางแสงอุษา ทัศคร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม (ด้านส่งเสริมพัฒนา) นายดาบชัย โพธิ์สุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม (ด้านบริการทางวิชาการ) นางสาวรัชนี เต็มอุดม นักวิชการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม และนายสมภพ แสงจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ณ ห้องทำงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

 

Facebook: งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

https://www.facebook.com/1971748386414068/posts/2384774471778122/?sfnsn=mo


จากหน่วยงาน : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สสจ.นครพนม เปิดดู 342 view
วันที่ประกาศข่าว : 9 ตุลาคม 2562 เวลา 13:49 น.