ข่าวรอบรั้ว ภูมิภาค

พิมพ์

โรงพยาบาลหนองคาย ; รับบริจาค จาก “ คุณย่าลมุล มหิศนันท์” และบุตร-หลาน


โรงพยาบาลหนองคาย ; รับบริจาค จาก “ คุณย่าลมุล  มหิศนันท์” และบุตร-หลาน

               วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ หอผู้ป่วยสู่ขวัญ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา 1“ นายแพทย์สุรกิจ ยศพล ” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย “แพทย์หญิงฤดีมน  สกุลคู” รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคายด้านการคลัง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองคาย รับมอบเงินบริจาคจำนวน 130,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) จาก “ คุณย่าลมุล​  มหิศนันท์ ” และบุตร-หลาน ที่อยู่ ; เลขที่ 555 ถนนมีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เพื่อจัดซื้อเตียงไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วยจำนวน 2 เตียง

                            โรงพยาบาลหนองคาย ขออนุโมทนากุศลผลบุญในครั้งนี้ด้วยเทอญ


จากหน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์ รพ.หนองคาย เปิดดู 184 view
วันที่ประกาศข่าว : 9 ตุลาคม 2562 เวลา 13:46 น.