ข่าวรอบรั้ว ภูมิภาค

พิมพ์

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม world hospice and palliative care day 2019


เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายแพทย์ธีระชัย  คงเอี่ยมตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายแพทย์อภิสิทธิ์  ปัทมารัตน์  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม world hospice and palliative care day 2019 ซึ่งทางโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมครั้งนี้ตามนโยบายของ  The world hospice and palliative care Alliance ( WHPCA ) ซึ่งเป็นองค์กรนานาชาติที่มีเป้าหมายในการผลักดันให้ทุกภาคส่วนของผู้ให้บริการพยาบาลรับฟังความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวเพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างเหมาะสมโดยมีหัวข้อในการรณรงค์ คือ palliative care : My care My Right การดูแลแบบประคับประคองวาระแห่งชีวิตที่เลือกเส้นทาง ตามวัตถุประสงค์เพื่อต้องการสื่อสารถึงสิทธิ์ของผู้ป่วยและครอบครัวให้สามารถจะเลือกรับบริการด้าน  palliative care ได้อยู่ในความครอบคลุมของสิทธิการรักษาพื้นฐานเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของระบบบริการสุขภาพตามเป้าหมายขององค์กรอนามัยโลก  ณ  บริเวณ   ชั้น 3  ตึกศรีสรรเพชญ์   โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา


จากหน่วยงาน : รพ.พระนครศรีอยุธยา เปิดดู 153 view
วันที่ประกาศข่าว : 9 ตุลาคม 2562 เวลา 11:47 น.