ข่าวรอบรั้ว ภูมิภาค

พิมพ์

โรงพยาบาลตะกั่วป่า ร่วมกับ อำเภอตะกั่วป่า จัดงาน เดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะพุทธบูชา ถือศีลห้า ลดละอบายมุข อำเภอตะกั่วป่า ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562


วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 05.00 น.- 08.00 น.โรงพยาบาลตะกั่วป่า ร่วมกับ อำเภอตะกั่วป่า จัดงาน เดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะพุทธบูชา ถือศีลห้า ลดละอบายมุข อำเภอตะกั่วป่า ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 ณ วัดนิกรวราราม (วัดย่านยาว) และ เวลา 06.20 น. ได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ ชูแสง ปลัดอาวุโสอำเภอตะกั่วป่า เป็นประธานในพิธีเปิดงาน กล่าวรายงานโดย นายแพทย์สุรัตน์ ตันติทวีวรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะกั่วป่า พร้อมด้วยนายมานิต เพียรทอง อดีตปลัดจังหวัดพังงา,นายวิรัตน์ เพาะปลูก สาธารณสุขอำเภอตะกั่วป่า ,นายสมชาย ประเสริฐพรพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางนายสี,นางเสริมศรี ลิ่มสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตะกั่วป่า,นายแพทย์เฉลิมชัย ไพรคณะรัตน์ ประธานองค์กรแพทย์โรงพยาบาลตะกั่วป่า,หัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ด้วย

สำหรับการจัดกิจกรรม เดิน วิ่งสมาธิ วิสาขะพุทธบูชา ถือศีลห้า ลดละ อบายมุข อำเภอตะกั่วป่า ครั้งที่ 11 ในปีนี้ กำหนดระยะทาง 5 กิโลเมตร ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติบูชา ทำความดีในวันวิสาขบูชา ฟังการแสดงปาฐกถาธรรม โดยท่านเจ้าคุณพระสิริธรรมาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพังงา และเวียนเทียนรอบอุโบสถ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพกายและจิตที่ดี ผ่านการมีกิจกรรมทางกายด้วยการ เดิน –วิ่ง กิจกรรมดังกล่าว โรงพยาบาลตะกั่วป่า ขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชน ผู้ให้สนับสนุนกิจกรรมและผู้เข้าร่วมกิจกรรม จากชมรมทุกชมรม /หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/ท้องถิ่น/และสื่อมวลชน ทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้


จากหน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลตะกั่วป่า จ.พังงา เปิดดู 152 view
วันที่ประกาศข่าว : 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:34 น.