ข่าวรอบรั้ว ภูมิภาค

พิมพ์

โรงพยาบาลตะกั่วป่า : ออกหน่วยให้บริการสุขภาพประชาชน เนื่องใน “วันพยาบาลสากล” ปี 2562


วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:00 น. นางเสริมศรี ลิ่มสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลตะกั่วป่า  นำทีมคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตะกั่วป่า ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพประชาชนเบื้องต้น เนื่องในวันพยาบาลสากล ปี 2562 โดยมีกิจกรรมอาทิ การตรวจระดับน้ำตาลในเลือดที่ปลายนิ้ว,วัดความดันโลหิต และคำนวณดัชนีมวลกายเพื่อห่างไกลโรค NCD พร้อมให้คำแนะนำเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ,การวัดปริมาณไขมันใต้ผิวหนัง พร้อมให้คำแนะนำเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ,สาธิตและฝึกทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน, ออกหน่วยปฐมพยาบาลแก่นักวิ่ง “ตะโกลารัน”  กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนทั่วไปที่เข้ารับการตรวจสุขภาพเบื้องต้น จำนวน 100 คน ณ ทุ่งพระโพธิ์เมืองเก่าตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา


จากหน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลตะกั่วป่า จ.พังงา เปิดดู 132 view
วันที่ประกาศข่าว : 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:58 น.