ข่าวรอบรั้ว ภูมิภาค

พิมพ์

โรงพยาบาลตะกั่วป่า : จัดกิจกรรม วันพยาบาลสากล ปี 2562


วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น. นางเสริมศรี ลิ่มสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตะกั่วป่า ตัวแทนการกล่าวปฏิญาณตัว โครงการ “พลังสู่การเปลี่ยนแปลงขุมพลังแห่งสุขภาวะ”  เนื่องใน วันพยาบาลสากล ปี2562 ด้วยสภาพยาบาลระหว่างประเทศ ได้กำหนดให้วันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันพยาบาลสากล เพื่อส่งเสริมความร่วมใจของพยาบาลวิชาชีพทั่วโลก ในการจัดกิจกรรม รำลึกถึงคุณงามความดี ของ มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพการพยาบาลโดยร่วมกันรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่ส่งผลต่อสุขภาพ และความเป็นอยู่ของประชาชนโดยรวม ในปี พ.ศ. 2562 สภาพยาบาลระหว่างประเทศ กำหนดหัวข้อ สำหรับ วันพยาบาลสากล ว่าพยาบาลเสียง แห่งพลังสู่สุขภาพดีถ้วนหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พยาบาลได้ร่วมรำลึกถึงคุณความดีของผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพการพยาบาล,ให้พยาบาลมีความภูมิใจ และตระหนักในภาระหน้าที่ของวิชาชีพ,ให้ประชาชนทั่วไป มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการเกิดโรคอย่างถูกต้องกิจกรรมในงาน อาทิ มอบประกาศเกียรติคุณวิชาชีพพยาบาลประจำปี 2562 ข้าราชการดีเด่นระดับจังหวัดพยาบาลจิตอาสา และพยาบาลผู้ปฏิบัติงานเกษียณครบอายุราชการ ซึ่งมีนายวิรัตน์ เพาะปลูก สาธารณสุขอำเภอตะกั่วป่า ให้เกียรติร่วมกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารการพยาบาลในเครือข่าย,พยาบาลระดับปฏิบัติการโรงพยาบาลตะกั่วป่า จำนวน 70 คน ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์จากโรงพยาบาลเครือข่าย จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมจุติ บุญสูง โรงพยาบาลตะกั่วป่า


จากหน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลตะกั่วป่า จ.พังงา เปิดดู 513 view
วันที่ประกาศข่าว : 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:36 น.