ข่าวรอบรั้ว ภูมิภาค

พิมพ์

โรงพยาบาลตะกั่วป่า ขอขอบคุณ สโมสรไลออนส์ตะกั่วป่า มอบ อาหารเช้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน จำนวน 80 ชุด


วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 8:00 น. นายแพทย์วุฒิ วิโนทัย อายุรแพทย์ชำนาญการ หัวหน้าภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ  โรงพยาบาลตะกั่วป่า ,นางรัมภา ตันติเพชราภรณ์ หัวหน้าศูนย์เบาหวานภุชงค์ ร่วมรับมอบ อาหารเช้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน จำนวน 80 ชุด จาก สโมสรไลออนส์ตะกั่วป่า นำทีมโดยนายสุรชัย ชินโสภณพันธ์ และสมาชิกสโมสรไลออนส์ตะกั่วป่า ณ ศูนย์เบาหวานภุชงค์ โรงพยาบาลตะกั่วป่า


จากหน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลตะกั่วป่า จ.พังงา เปิดดู 173 view
วันที่ประกาศข่าว : 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:17 น.