ข่าวรอบรั้ว ภูมิภาค

พิมพ์

โรงพยาบาลตะกั่วป่า ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล


วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น.นายแพทย์สุรัตน์ ตันติทวีวรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะกั่วป่า,แพทย์หญิงสุดาพร ไพรคณะรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์,นางเสริมศรี ลิ่มสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตะกั่วป่า หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่า เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล โดยมี ว่าที่ร้อยเอก พงศ์ศักดิ์ เวทยาวงศ์ นายอำเภอตะกั่วป่า เป็นประธาน และร่วมรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย พระราชพิธีเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาทให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล และเสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ศาลาประชาคมอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา


จากหน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลตะกั่วป่า จ.พังงา เปิดดู 155 view
วันที่ประกาศข่าว : 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:54 น.