ข่าวรอบรั้ว ภูมิภาค

พิมพ์

สสจ.สุราษฎร์ธานี จัดประชุมพัฒนาเครือข่ายหน่วยบริการ การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2562


นายแพทย์เอกชัย มุกดาพิทักษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมพัฒนาเครือข่ายหน่วยบริการ การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2562 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และพัฒนาระบบการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานการแพทย์ฉุกเฉินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ องค์กรเอกชน หน่วยงานสาธารณสุข และหน่วยงานอื่นๆ จำนวน 85 คน จัดประชุมโดยงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


จากหน่วยงาน : สสจ.สุราษฎร์ธานี เปิดดู 801 view
วันที่ประกาศข่าว : 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11:18 น.