ข่าวรอบรั้ว ภูมิภาค

พิมพ์

สสจ.สุราษฎร์ธานี ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)ประจำเดือน ตุลาคม 2561 วันที่ 31 ตุลาคม 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบโล่และประกาศเกียรติคุณ ให้แก่หน่วยงาน, เครือข่ายฯ และคณ


สสจ.สุราษฎร์ธานี ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)ประจำเดือน ตุลาคม 2561 วันที่ 31 ตุลาคม 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบโล่และประกาศเกียรติคุณ ให้แก่หน่วยงาน, เครือข่ายฯ และคณะทำงานที่มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการชุมชนสุขภาพดีฯ, โครงการตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการดีเด่นภาคใต้ฯ ,โครงการสุดยอดส้วมแห่งปีฯ และโครงการมาตรฐานร้านอาหารห้าดาวฯ ปี 2561 โดยมี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี นพ. มนู ศุกลสกุล ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบโล่รางวัลฯ เวทีการประชุม กวป. ณ ห้องประชุมโรงแรมนิภาการ์เด้น อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


จากหน่วยงาน : สสจ.สุราษฎร์ธานี เปิดดู 642 view
วันที่ประกาศข่าว : 31 ตุลาคม 2561 เวลา 17:17 น.