ข่าวรอบรั้ว ภูมิภาค

พิมพ์

สสจ.สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้(ต้นการบูร)ต้นไม้ประจำกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในโอกาส “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ”


นายแพทย์มนู ศุกลสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้(ต้นการบูร)ต้นไม้ประจำกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในโอกาส “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” ซึ่งตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ และเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีพระปณิธานอย่างแรงกล้าที่จะฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ โดยทรงปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยพระองค์มาตลอดพระชนม์ชีพ วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี


จากหน่วยงาน : สสจ.สุราษฎร์ธานี เปิดดู 1088 view
วันที่ประกาศข่าว : 22 ตุลาคม 2561 เวลา 11:50 น.