ข่าวรอบรั้ว ภูมิภาค

พิมพ์

สสจ.สุราษฎร์ โดยกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ จัดประชุมคณะกรรมการ หมอชวนวิ่ง 50 ปี แพทยสภา 100ปี กระทรวงสาธารณสุข (Run for All)


สสจ.สุราษฎร์ โดยกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ จัดประชุมคณะกรรมการ หมอชวนวิ่ง 50 ปี แพทยสภา 100ปี กระทรวงสาธารณสุข (Run for All) โดย นพ.กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม มีตัวแทนเครือข่ายชมรมวิ่ง และคบสอ. 7 อำเภอ เส้นทางที่วิ่งผ่าน เข้าร่วมการประชุม ในวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี


จากหน่วยงาน : สสจ.สุราษฎร์ธานี เปิดดู 702 view
วันที่ประกาศข่าว : 4 ตุลาคม 2561 เวลา 09:20 น.