ข่าวรอบรั้ว ภูมิภาค

พิมพ์

สสจ.สุราษฎร์ธานี การประชุม โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพฯ


วันที่ 24 กันยายน 2561 ท่านอรนัส ยวงทอง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม เพื่อสร้างเครือข่ายการดำเนินงานด้านสุขภาพและระบบส่งต่อในพื้นท่ี โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีเป็นมิตรสำหรับเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 โดยมีตัวแทนจากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและศูนย์ทูบี นัมเบอร์วัน รวมทั้งภาคีเครือข่าย เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมโรงแรมร้อยเกาะ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี


จากหน่วยงาน : สสจ.สุราษฎร์ธานี เปิดดู 191 view
วันที่ประกาศข่าว : 24 กันยายน 2561 เวลา 10:42 น.