ข่าวรอบรั้ว ภูมิภาค

พิมพ์

โรงพยาบาลตะกั่วป่า ร่วมงานการประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 (100 ปี การสาธารณสุขไทย) ประจำปี 2561


วันที่ 19 กันยายน 2561 นายแพทย์จรัญ บุญฤทธิการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะกั่วป่า พร้อมด้วยแพทย์หญิงสุดาพร ไพรคณะรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตะกั่วป่า ร่วมประชุมวิชาการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 11 ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ "เพื่อประชาชนสุขภาพดี 100 ปีแห่งการพัฒนา" ในเวทีการประชุมดังกล่าว ได้มีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่หน่วยงานที่ได้รับในรอบปีงบประมาณ 2561 ดังนี้
1. โรงพยาบาลตะกั่วป่าได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัล องค์กรครอบครัวมีสุข ระดับดีมาก ประจำปี 2561 
2.ชุมชนบางมรา-ตอตั้ง ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลTo Be Number One ต้นแบบ ระดับเพชร ประจำปี 2561 
โดยมี นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑๑ ประธานในพิธี ให้เกียรติมอบรางวัล ณ ห้องประชุมบรรจงแกรนด์บอลรูม โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี


จากหน่วยงาน : กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลตะกั่วป่า จ.พังงา เปิดดู 218 view
วันที่ประกาศข่าว : 20 กันยายน 2561 เวลา 14:14 น.