ข่าวรอบรั้ว ภูมิภาค

พิมพ์

คณะผู้บริหาร สสจ.สุราษฎร์ พร้อมคณะผู้บริหาร ส่วนกลาง ,ส่วนภูมิภาค (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)ลงพื้นที่เยี่ยมการดำเนินงานของโรงพยาบาลเกาะสมุย


คณะผู้บริหาร สสจ.สุราษฎร์ พร้อมคณะผู้บริหาร ส่วนกลาง ,ส่วนภูมิภาค (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)ลงพื้นที่เยี่ยมการดำเนินงานของโรงพยาบาลเกาะสมุย นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 11 พร้อมคณะพญ.มยุรา กุสุมภ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พญ.ประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นพ.มนู ศุกลสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ นพ.กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เยี่ยมการดำเนินงานของโรงพยาบาลเกาะสมุย การดำเนินงาน Green & Clean , การเรียกเก็บเงินของชาวต่างชาติ, การวางผังหลักของโรงพยาบาลเกาะสมุย, แนวทางการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานกลางในการจัดเก็บค่ารักษาพยาบาลของชาวต่างชาติสำหรับสถานพยาบาลภาครัฐ วันที่ 15 กันยายน 2561 ณ โรงพยาบาลเกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี


จากหน่วยงาน : สสจ.สุราษฎร์ธานี เปิดดู 327 view
วันที่ประกาศข่าว : 17 กันยายน 2561 เวลา 12:21 น.