ข่าวรอบรั้ว ภูมิภาค

พิมพ์

โรงพยาบาลตะกั่วป่า : ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา


วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมนารายณ์ โรงพยาบาลตะกั่วป่า แพทย์หญิงสุดาพร ไพรคณะรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ,นายนิยม ภิรมจิตร์ รักษาการหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ,นางเสริมศรี ลิ่มสกุล ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตะกั่วป่า ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน" โครงการสุขภาพดี วิถีชาวยะลา ปี 2561"จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา นำทีมโดยนางจิตติมา ด่านเสถียรสกุล หัวหน้างานควบคุมโรคไม่ติดต่อ จิตเวช และยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา และคณะ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบงาน NCD Clinic ที่มีผลงานดีเด่นระดับเขต โดยมี แพทย์หญิงนันทนา คชาอนันต์ อายุรแพทย์ชำนาญการ ประธานคณะกรรมการ Service Plan สาขา NCD โรงพยาบาลตะกั่วป่านำเสนอการดำเนินงาน และ พร้อมกันนี้คณะศึกษาดูงานฯ ได้เยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆภายในโรงพยาบาลตะกั่วป่า อีกด้วย


จากหน่วยงาน : กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลตะกั่วป่า จ.พังงา เปิดดู 376 view
วันที่ประกาศข่าว : 13 กันยายน 2561 เวลา 10:06 น.