ข่าวในรั้ว สธ.

พิมพ์

อย. เตือน อย่าซื้อนมแม่ที่โพสต์ขายให้ลูกกิน เสี่ยงอันตราย


อย. เตือน ไม่ควรให้ลูกดื่มนมแม่ที่ซื้อมา เสี่ยงอันตรายที่คาดไม่ถึง หากไม่สามารถให้นมลูกเองได้จำเป็นต้องได้รับการบริจาคนมแม่ จะต้องได้รับผ่านธนาคารนมแม่ที่มีกระบวนการคัดกรองโรคและฆ่าเชื้อนมที่มีมาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยของลูกน้อย

จากกรณีกระแสการโพสต์ขายนมแม่ อาจเสี่ยงติดเชื้อโรค เภสัชกรเลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า การส่งเสริมให้ดื่มนมแม่นั้นเป็นสิ่งที่ดี เนื่องจากนมแม่เป็นอาหารที่มีประโยชน์สูง สำหรับเด็กปกติสนับสนุนให้เด็กดื่มนมแม่ตนเอง หากจำเป็นต้องได้รับการบริจาคนมแม่จะต้องได้รับผ่านธนาคารนมแม่ ซึ่งผู้ที่นำนมแม่มาบริจาค จะมีขั้นตอนการคัดกรองที่มีคุณภาพมาตรฐาน เนื่องจากในนมแม่อาจพบเชื้อก่อโรค หรือสารอันตรายต่าง ๆ จากผู้เป็นแม่ได้ ตัวอย่างเช่น เชื้อเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบ สารเสพติด หรือยาบางชนิด โดยธนาคารนมแม่จะมีการคัดกรองเชื้อโรค และสารอันตรายต่าง ๆ มีการควบคุมคุณภาพของน้ำนมที่ได้มาตรฐานเพื่อไม่ให้เกิดผลเสียที่ส่งผลต่อสุขภาพของทารก  ทั้งนี้ อย. ไม่เคยมีการอนุญาตผลิตหรือนำเข้านมแม่เพื่อขายในลักษณะแบบนี้ จึงขอเตือนว่าไม่ควรซื้อขายนมแม่ไม่ว่าโดยวิธีการใด และไม่ควรให้ลูกดื่มนมแม่ที่ซื้อมา เสี่ยงอันตราย ทำให้ลูกเจ็บป่วย และหากพบมีการจำหน่ายลักษณะแบบนี้  ผู้ผลิต หรือผู้ขายจะมีความผิดฐานผลิตหรือขายอาหารไม่บริสุทธิ์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนคุณแม่ที่มีปัญหาเรื่องน้ำนมน้อยหรือมีปัญหาเรื่องการให้นมแม่ สามารถเข้ารับคำปรึกษาได้ที่ คลินิกนมแม่ ที่ตั้งอยู่ในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน

หากผู้บริโภคสงสัยว่ามีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีข้อสงสัยเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถสอบถามหรือแจ้งร้องเรียนได้ที่ สายด่วน อย. 1556 หรือ E-mail: 1556@fda.moph.go.th หรือตู้ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004

******************************************************

วันที่เผยแพร่ข่าว     21   กันยายน  2566  ข่าวแจก  182   / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566จากหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดดู 349 view
วันที่ประกาศข่าว : 21 กันยายน 2566 เวลา 10:13 น.