สธ.เตรียมจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณข้าราชการที่ดี เผยภาพรวมเห็นด้วยร่าง พ.ร.บ. อสม.

สธ.เตรียมจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณข้าราชการที่ดี เผยภาพรวมเห็นด้วยร่าง พ.ร.บ. อสม.

สธ.เตรียมจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณข้าราชการที่ดี เผยภาพรวมเห็นด้วยร่าง พ.ร.บ. อสม.

MOPH UPDATE