ข่าวในรั้ว สธ.

พิมพ์

กรมควบคุมโรค สร้างเครือข่ายนักจัดการข้อมูลการระบาดพร้อมกัน 6 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขงและประเทศเพื่อนบ้าน


เมื่อวันที่ (14 พฤศจิกายน 2565) นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข (Infodemic Management in Public Health) เพื่อเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ พร้อมด้วย นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และสัตวแพทย์หญิงเสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค ณ ห้องประชุมสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ

          นายแพทย์ธเรศ กล่าวว่า การพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานให้สามารถจัดการข้อมูลการระบาด หรือ Infodemic Management ได้ เพิ่มประสิทธิภาพ​การจัดการข่าวลือ ข่าวลวง ข่าวเท็จ หรือข้อมูลที่จงใจปล่อยเพื่อส่งผลกระทบด้านลบต่อการควบคุมโรค จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการโรคและภัยสุขภาพ ทำให้ประชาชนมีข้อมูลที่ถูกต้อง โครงการฝึกอบรมครั้งนี้ ถือเป็นรุ่นทดสอบครั้งแรกที่ได้มีการพัฒนาเรื่องดังกล่าวพร้อมกันในเจ้าหน้าที่ 6 ประเทศเครือข่ายลุ่มแม่น้ำโขงและประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ กัมพูชา ลาว มาเลเซีย เมียนมา ไทย และเวียดนาม รวม 20 คน

          “ในยุคสมัยที่เทคโนโลยีและการกระจายข่าวสารทำได้เร็วขึ้น หน่วยงานสุขภาพต้องคาดเดาและจัดการได้ทันก่อนที่จะลุกลาม ดังนั้น ต้องติดอาวุธให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การส่งเสริมสุขภาพการป้องกัน การตอบโต้ และการควบคุมโรคทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรับมือกับโรคระบาดในอนาคตได้อย่างมีความยั่งยืนมั่นคงทางสุขภาพ” นายแพทย์ธเรศ กล่าว

          ด้านนายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า หลักสูตรการอบรมนี้เป็นความร่วมมือหลายภาคส่วนของโครงการพัฒนาศักยภาพและกำลังคนเพื่อเสริมสร้างการเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (DGHP-iEOC) ซึ่งได้รับความร่วมมือจากวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญจาก มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข International Organization Migration (IOM), Mekong Basin Diseases Surveillance (MBDS) และกรมควบคุมโรคในการร่วมพัฒนาหลักสูตรและจัดอบรมนี้ โดยถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของประเทศลุ่มแม่น้ำโขงและประเทศเพื่อนบ้านในการจัดการข้อมูลข่าวสารการระบาด

          สัตวแพทย์หญิงเสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กล่าวเสริมว่า การอบรมนี้เป็นการจัดในรูปแบบไฮบริดที่แบ่งเป็นการอบรมแบบออนไลน์และออนไซด์ที่จังหวัดชลบุรี ผลของการอบรมนี้ถือว่าประสบความสำเร็จ ผู้เข้าร่วมอบรมผ่านการอบรมและมีทักษะในการจัดการกับข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุขได้ ซึ่งจะนำความรู้และทักษะกลับไปพัฒนางานต่อไป

 

********************************

ข้อมูลจาก : สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565


จากหน่วยงาน : กรมควบคุมโรค เปิดดู 309 view
วันที่ประกาศข่าว : 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12:17 น.