ข่าวในรั้ว สธ.

พิมพ์

กรมอนามัย แนะ สถานกักกันตัวทางเลือก (Alternative State Quarantine) คุมเข้มจัดการสิ่งแวดล้อม ป้องกันโควิด-19


           กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะ สถานประกอบการธุรกิจโรงแรม หรือสถานที่ที่รัฐกำหนดให้เป็นสถานที่กักกัน (Alternative State Quarantine) จัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการควบคุมโรคโควิด-19  

           วันนี้ (3 มีนาคม 2564) นายแพทย์อรรถพล  แก้วสัมฤทธิ์  รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานตรวจเยี่ยมประเมินบูรณาการโรงแรมที่เป็นสถานกักตัวแห่งรัฐแบบทางเลือก (Alternative State Quarantine) ณ โรงแรมเมอเวนพิค บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท กรุงเทพมหานคร ว่า ขณะนี้มีสถานประกอบการธุรกิจโรงแรมได้รับอนุญาตจากรัฐบาลกำหนดให้เป็นสถานที่กักกัน รับผู้ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติและไม่มีอาการที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคโควิด-19 (Patient under investigation) เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ตามหลักเกณฑ์แนวทางที่รัฐกำหนด ก่อให้เกิดประโยชน์ 2 ทาง คือ การป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19  และสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการโรงแรม โดยขอให้มีมาตรการคุมเข้มตามแนวทางกระทรวงสาธารณสุขรวมทั้งการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่ควรมีระบบการจัดการขยะติดเชื้อ โดยจัดห้องพักขยะแยกเป็นสัดส่วนชัดเจน โครงสร้างแข็งแรง มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ห้องพักขยะต้องมิดชิดป้องกันไม่ให้สัตว์พาหะเข้าออก มีป้ายหน้าห้องแสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่าเป็นที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อปิดมิดชิด และต้องกำหนดเส้นทางและเวลาในการเก็บ ขน มูลฝอยติดเชื้อ ส่วนระบบการบำบัดน้ำเสียต้องได้มาตรฐาน มีระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีน และมีเอกสารตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกทุกเดือนแสดงเอกสารหลักฐานย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน นอกจากนี้ ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมชุดและอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อขณะปฏิบัติงาน

           “สำหรับผู้กักกันขอให้ความร่วมมือในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายที่ห้องพัก และการสอบถามอาการผ่านทางโทรศัพท์ หรือ Video call พร้อมบันทึกข้อมูลสุขภาพเป็นประจำทุกวัน โดยเจ้าหน้าที่โรงแรม หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่ให้ผู้กักกันออกมาใช้พื้นที่ส่วนกลางที่ไม่ได้กำหนดไว้ หลังจากเข้าห้องพักเพื่อกักตนเองแล้วเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน แต่โรงแรมที่เป็นสถานกักตัวแห่งรัฐแบบทางเลือก (Alternative State Quarantine) จะสามารถออกมา relaxing zone ได้บางเวลา แต่จำกัดสถานที่ ส่วนชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากสหราชอาณาจักร จะไม่อนุญาตให้สามารถออกจากห้องพัก และห้ามมิให้ผู้ที่ถูกกักกันมีการบ้วนน้ำลาย เสมหะ สั่งน้ำมูก ลงบนพื้นห้องหรือพื้นที่ส่วนกลาง ขยะทุกชิ้นเป็นขยะติดเชื้อการจัดการขยะติดเชื้อให้ใส่ในถุงขยะสีแดง พับปากถุงลง และมัดปากถุงให้แน่น วางไว้บริเวณหน้าห้องพักตามเวลาที่ที่พักกำหนด ควรหลีกเลี่ยงการดื่มสุรา และห้ามเสพของมึนเมาในพื้นที่ของสถานดูแลผู้กักกัน และไม่อนุญาตให้บุคคลอื่น รวมถึงครอบครัว หรือญาติของผู้กักกันเข้ามาในพื้นที่กักกัน ที่สำคัญ โรงแรมต้องแจ้งข้อกำหนดต่าง ๆ รวมถึงตารางเวลา และวิธีการทำความสะอาดห้องพัก การใช้บริการซักรีดและการบริการอาหารของที่พักการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อให้ผู้กักกันรับทราบและปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของที่พัก เมื่อผู้กักกันได้รับการดูแลรักษาและควบคุมโรคในสถานที่ควบคุม ครบ 14 วัน จะได้รับหนังสือรับรองเพื่อแสดงแก่ผู้เกี่ยวข้องต่อไป” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว         

***

ศูนย์สื่อสาธารณะ/ 3 มีนาคม 2564


จากหน่วยงาน : กรมอนามัย เปิดดู 226 view
วันที่ประกาศข่าว : 3 มีนาคม 2564 เวลา 16:02 น.