คกก.แอลกอฮอล์ฯ “เชิญ ชวน คนไทย ลด ละ เลิกเหล้าช่วงเข้าพรรษา” เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2567

คกก.แอลกอฮอล์ฯ “เชิญ ชวน คนไทย ลด ละ เลิกเหล้าช่วงเข้าพรรษา” เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2567

คกก.แอลกอฮอล์ฯ “เชิญ ชวน คนไทย ลด ละ เลิกเหล้าช่วงเข้าพรรษา” เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2567

MOPH UPDATE