ข่าวในรั้ว สธ.

พิมพ์

อย. พร้อมขึ้นทะเบียนทันที เพื่อให้คนไทยมีวัคซีนใช้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย


อย. เปิดช่องทางพิเศษพร้อมอำนวยความสะดวกในการ ขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด-19 ทุกรายการทั้งจากต่างประเทศและในประเทศ เน้นความรวดเร็ว ปลอดภัย มีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล ขอประชาชนเชื่อมั่น

นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยถึงความคืบหน้าการขึ้นทะเบียนวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในประเทศไทยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของวัคซีนโควิด-19 ยืนยันพร้อมอำนวยความสะดวกในการขึ้นทะเบียนวัคซีนทุกรายการ ทั้งวัคซีนที่พัฒนาจากต่างประเทศและวัคซีนที่ผลิตในประเทศไทย ทุกเทคโนโลยีแพลตฟอร์มให้สามารถขึ้นทะเบียนด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล โดย อย. ได้เปิดช่องทางพิเศษสำหรับขึ้นทะเบียนวัคซีนป้องกันโควิด-19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และขอให้ประชาชนมั่นใจว่าวัคซีนที่ผ่านการขึ้นทะเบียนจาก อย. จะมีความปลอดภัย มีคุณภาพ มีประสิทธิผลป้องกันโรค และเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค อย. ได้เตรียมมาตรการเฝ้าระวังและประเมินผลความปลอดภัยของวัคซีนอย่างรอบด้านด้วย

#######################

วันที่เผยแพร่ข่าว 30 ธันวาคม 2563  ข่าวแจก 45 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564จากหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดดู 297 view
วันที่ประกาศข่าว : 30 ธันวาคม 2563 เวลา 11:14 น.