ข่าวในรั้ว สธ.

พิมพ์

ประชุม S-TOP


          นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ Project on Seamless Health and Social Services Provision for Elderly Persons (S-TOP) ครั้งที่ 3 เพื่อรับฟังผลความก้าวหน้าการดำเนินงานในพื้นที่นำร่อง 8 พื้นที่ ที่ กระทรวงสาธารณสุข************************** ธันวาคม 2563

*************************************************


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 376 view
วันที่ประกาศข่าว : 28 ธันวาคม 2563 เวลา 13:51 น.