ข่าวในรั้ว สธ.

พิมพ์

กรมควบคุมโรค สั่งการหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง พร้อมเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วม


          กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สั่งการหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง พร้อมเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพที่มักเกิดตามมากับน้ำท่วม เตรียมพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของพื้นที่ โดยเน้นเฝ้าระวังและให้ความรู้กับประชาชนใน 3 กลุ่มโรคสำคัญ ได้แก่ กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ กลุ่มโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ และกลุ่มโรคที่มักเกิดตามมากับน้ำท่วม

          วันนี้ (12 ตุลาคม 2563) นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่าในช่วงนี้หลายพื้นที่ของประเทศไทยจะมีฝนตกอย่างต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้  ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติการและมีภารกิจหลักในการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน จึงได้สั่งการไปยังกองระบาดวิทยา กองโรคติดต่อทั่วไป กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคทั้ง 12 แห่งทั่วประเทศ (สคร.1-12)  ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง พร้อมเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในช่วงน้ำท่วม โดยจัดทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ตรวจจับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมพร้อมสนับสนุนทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานในพื้นที่ กรณีเกิดการระบาดของโรค เตรียมยาและเวชภัณฑ์เพื่อสนับสนุน รวมถึงเร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกันโรคแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาดังกล่าว

          โดยเฉพาะในช่วงนี้ พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม เช่น จังหวัดนครราชสีมา จันทบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว กาญจนบุรี เพชรบุรี และนครนายก เป็นต้น ทางสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ดูพื้นที่ดังกล่าว ได้แก่ สคร.4 จ.สระบุรี สคร.5 จ.ราชบุรี สคร.6 จ.ชลบุรี และสคร.9 จ.นครราชสีมา ซึ่งได้ลงพื้นที่ร่วมดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด รวมถึงสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์  ส่วนในพื้นที่ที่ยังไม่มีรายงานน้ำท่วม ทางสำนักงานป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ก็ได้ติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง พร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของพื้นที่ต่อไป

          นายแพทย์โอภาส กล่าวต่อไปว่า กรมควบคุมโรค ขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วม ระมัดระวัง ติดตามข่าวสารจากทางราชการ และเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ สำหรับโรคและภัยสุขภาพที่ต้องระมัดระวังในช่วงน้ำท่วม มีดังนี้ 1.กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ คือ โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคปอดบวม 2.กลุ่มโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ คือ โรคอาหารเป็นพิษ และโรคอุจจาระร่วง และ 3.กลุ่มโรคที่มักเกิดตามมากับน้ำท่วม คือ โรคไข้ฉี่หนู โรคตาแดง และโรคไข้เลือดออก  ส่วนภัยสุขภาพที่ต้องระวัง คือแมลงหรือสัตว์มีพิษ เช่น งู แมงป่อง ตะขาบ กัด ต่อย เป็นต้น แนะสำรวจรอบบ้านและเสื้อผ้าก่อนสวมใส่  ควรจัดเก็บสิ่งของและเครื่องใช้ต่างๆ อย่างเป็นระเบียบ  หากพบเห็นสัตว์มีพิษควรตั้งสติให้ดีและเรียกผู้ชำนาญมาช่วย

          สำหรับวิธีป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วมหรือน้ำป่าไหลหลาก สามารถปฏิบัติได้โดย 1.ไม่ทิ้งขยะทุกชนิด หรือขับถ่ายของเสียลงน้ำท่วมขัง ให้ทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูลลงในถุงพลาสติกและมัดปากถุงให้แน่นแล้วเก็บไว้ในที่แห้ง 2.ไม่ปล่อยให้เด็กเล็กลงเล่นน้ำโดยลำพัง เพราะเด็กอาจจมน้ำและช่วยเหลือไม่ทัน หรือถูกสัตว์มีพิษที่หนีน้ำมากัดต่อยได้ 3.หากน้ำท่วมขังกระเด็นเข้าตาหรือมีฝุ่นละอองเข้าไปในตา ให้ใช้น้ำสะอาดล้างหน้าและดวงตาให้สะอาด 4.รับประทานอาหารที่ปรุงสุก ร้อน สะอาด เพื่อป้องกันโรคอาหารเป็นพิษและโรคอุจจาระร่วง และ 5.หากจำเป็นต้องเดินลุยน้ำเป็นเวลานาน ควรใส่รองเท้าบู๊ททุกครั้ง เพื่อป้องกันโรคที่มักเกิดตามมากับน้ำท่วม รีบทำความสะอาดร่างกายด้วยน้ำสะอาดและเช็ดให้แห้งทันที  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

****************************************

ข้อมูลจาก: กองโรคติดต่อทั่วไป/กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

วันที่ 12 ตุลาคม 2563


จากหน่วยงาน : กรมควบคุมโรค เปิดดู 165 view
วันที่ประกาศข่าว : 12 ตุลาคม 2563 เวลา 12:09 น.