ข่าวในรั้ว สธ.

พิมพ์

กรมการแพทย์นำผู้บริหารประชุมใหญ่ที่จังหวัดระยอง สร้างความมั่นใจ พร้อมชวนชาวไทยส่งใจให้ชาวระยอง "ระยองคลีน ระยองเคลียร์"


         

          นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์  เปิดเผยว่า  กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นใจพร้อมเชิญชวนชาวไทยส่งใจให้ชาวระยอง โดยมีจัดการประชุมใหญ่ที่มีผู้บริหารกรมการแพทย์ จำนวนประมาณ 200 คน เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2563 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนที่จะเดินทางมาจังหวัดระยอง ได้แก่ จัดการประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรมการแพทย์ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานให้สอดคล้องกับการแพทย์วิถีใหม่ การเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ นโยบายสำคัญและประเด็นเร่งรัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน และจัดการประชุมผู้บริหารกรมการแพทย์ ครั้งที่ 8/2563 เพื่อติดตามการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ รวมทั้งตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เพื่อติดตามความก้าวหน้า New Normal ของหน่วยงานกรมการแพทย์ นับว่าเป็นกิจกรรมที่ส่วนราชการมีส่วนช่วยในการสร้างความมั่นใจตอกย้ำว่า  “ระยองคลีน  ระยองเคลียร์”

********************************************

#กรมการแพทย์ #ระยองคลีนระยองเคลียร์ #ส่งกำลังใจให้ชาวระยอง

 -ขอขอบคุณ-

31 กรกฎาคม 2563จากหน่วยงาน : กรมการแพทย์ เปิดดู 108 view
วันที่ประกาศข่าว : 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:00 น.