ข่าวในรั้ว สธ.

พิมพ์

กรม สบส. จัดพิธีมอบโล่พร้อมเงินรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอประกอบเพลงโควิด-19


กรม สบส. จัดพิธีมอบโล่พร้อมเงินรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอประกอบเพลงโควิด-19

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดพิธีมอบโล่พร้อมเงินรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอประกอบเพลงการป้องกันโรคโควิด-19 ผลการประกวด ได้แก่ ทีม Cobrack และทีม อสม. ตำบลแม่จันทร์ จ.เชียงราย คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ไปครอง โดย สบส. จะนำคลิปไปประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และตระหนักถึงการป้องกันโรคโควิด-19

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า กรม สบส. โดยกองสุขศึกษา ได้จัดการประกวดจัดทำคลิปวิดีโอประกอบเพลงโควิด–19 เพื่อให้ประชาชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำเรือนจำ (อสรจ.) ได้มีส่วนร่วมในการแต่งเพลงและสร้างสรรค์บทเพลงจัดทำคลิปเกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด–19 และนำผลงานที่ได้รับรางวัลการประกวดเผยแพร่ และมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดในลักษณะเป็นรายบุคคลและทีม 2–5 คน ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้นจำนวน 30 ทีม และอาสาสมัครสาธารณสุขลงทะเบียนเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้นจำนวน 15 ทีม ผลการตัดสินเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563      ที่ผ่านมา ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยคณะกรรมการตัดสินการประกวด เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ นักร้อง นักแสดง ผู้กำกับการแสดง ที่มีผลงานเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางร่วมพิจารณาตัดสินผลงาน

 

นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ผลการประกวด แบ่งเป็น กลุ่มประชาชนทั่วไป รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Cobrak กรุงเทพมหานคร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม ป้าศรี 4.0 จังหวัด สุราษฎร์ธานี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมสโมสรบิวดิ้ง สตาร์ปั้นดาวสู่ฟ้า จังหวัดปทุมธานี และรางวัล Popular Vote ได้แก่ ทีม EMENER จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และทีมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำเรือนจำ (อสรจ.) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม อสม. ตำบลแม่จันทร์ จังหวัดเชียงราย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม อสรจ. ชมรม To be number 1 เรือนจำกลางสงขลา จังหวัดสงขลา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม อสม. ชุมชนบุญกว้าง จังหวัดกาฬสินธุ์ และรางวัล Popular Vote คือ ทีม อสม.ตำบลแม่จันทร์ จังหวัดเชียงราย  การจัดพิธีมอบโล่และเงินรางวัลในครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างกำลังใจในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน อาสาสมัครสาธารณสุข ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการป้องกันโรคโควิด-19 โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจะนำคลิปที่ได้รับรางวัลไปรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน       มีความรู้และดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ต่อไป

*************** 23 กรกฎาคม  2563


จากหน่วยงาน : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดดู 182 view
วันที่ประกาศข่าว : 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:23 น.