ข่าวในรั้ว สธ.

พิมพ์

กรมอนามัย ลงพื้นที่ ‘สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์’ หลังผ่อนคลายระยะ 4


         กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมชมสามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ หลังได้รับการผ่อนคลายในระยะที่ 4 เน้นย้ำ ผู้ประกอบกิจการ ผู้จัดงาน พนักงานผู้ให้บริการ รวมถึงผู้เข้าร่วมงาน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19อย่างเคร่งครัด

        วันนี้ (26 มิถุนายน 2563) นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังการเยี่ยมชมสามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ว่า สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ เป็นกลุ่มกิจการที่ได้รับการผ่อนคลายในระยะที่ 4 ประกอบไปด้วยศูนย์การแสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ ซึ่งมีพื้นที่ขนาด 5,000 ตารางเมตร บริการในระดับภูมิภาคหรือประเทศ ซึ่งจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้กรมอนามัยได้รับฟังมาตรการเตรียมการและเข้าเยี่ยมชมจุดให้บริการต่าง ๆ อาทิ จุดลงทะเบียน ห้องประชุม การจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม ห้องส้วม การดูแลรักษาระบบระบายอากาศ และการจัดการขยะ พบว่ามีการเน้นทำความสะอาด จุดสัมผัสร่วม โดยใช้ทำยาทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อโรค รวมทั้งมีการจัดทำสัญลักษณ์และประกาศรณรงค์ การเว้นระยะห่างตามจุดต่าง ๆ และควบคุมจำนวนผู้เข้าใช้บริการไม่ให้หนาแน่นด้วยแพลตฟอร์มไทยชนะ

           “ทั้งนี้ ในภาพรวมต้องชื่นชมสามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ที่มีมาตรการเตรียมความพร้อมรองรับการจัดงานในรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนหลักคือ 1) เจ้าของสถานที่ กำกับดูแลความสะอาดพื้นผิว สัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังให้บริการ จัดเตรียมถังขยะและกำจัดขยะทุกวัน การจัดให้มีจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์ที่เพียงพอ เว้นระยะนั่งหรือยืนให้ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร ควบคุมคนไม่ให้แออัด อย่างน้อย 4 ตารางเมตรต่อคน ควบคุมทางเข้าออก โดยจัดให้มีการคัดกรองอุณหภูมิ และมีห้องแยกสังเกตอาการโดยเฉพาะจัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอและทำความสะอาดระบบปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอและเตรียมความพร้อมของพนักงานให้ทราบถึงมาตรการป้องกันและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 2) ผู้จัดงานหรือออร์แกไนเซอร์ มีการปรับรูปแบบการจัดงานและแสดงสินค้าไม่ให้แออัด จัดระบบคิวตามรอบ และ 3) ผู้เข้าร่วมงาน ต้องผ่านมาตรการคัดกรองไข้หรือสังเกตอาการและการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อย ๆ และปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ซึ่งทั้งหมดนี้ จะช่วยสร้างความมั่นใจให้ทุกภาคส่วนจัดประชุม สัมมนาได้อย่างปลอดภัย” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว

***

ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 26 มิถุนายน 2563

 

 


จากหน่วยงาน : กรมอนามัย เปิดดู 126 view
วันที่ประกาศข่าว : 26 มิถุนายน 2563 เวลา 12:13 น.