ข่าวในรั้ว สธ.

พิมพ์

กรม สบส. ส่งมอบห้องตรวจเชื้อโควิด-19 และห้องควบคุมป้องกันการฟุ้งกระจายของละอองยา ณ จุดพ่นยาให้กับโรงพยาบาลปทุมธานี


         

 

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ณ โรงพยาบาลปทุมธานี นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ส่งมอบห้องตรวจเชื้อโควิด-19 และโรคระบาดต่างๆ แบบเดี่ยว จำนวน 1 ห้อง       ห้องตรวจเชื้อโควิด-19 และโรคระบาดต่างๆ แบบคู่ จำนวน 1 ห้อง และห้องควบคุมป้องกันการฟุ้งกระจายของละอองยา ณ จุดพ่นยา จำนวน 1 ห้อง เป็นนวัตกรรมที่ร่วมมือในการพัฒนาระหว่างกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและบมจ. สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล ให้กับโรงพยาบาลปทุมธานี เพื่อใช้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มความมั่นใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้รับบริการในโรงพยาบาล

**************** 20 พฤษภาคม 2563


จากหน่วยงาน : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดดู 63 view
วันที่ประกาศข่าว : 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 11:04 น.